Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση

Η συντήρηση αποτελεί τον μηνιαίο περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα από υπεύθυνους μηχανικούς της εταιρείας μας και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η συντήρηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για την ασφαλή μετακίνηση των επιβαινόντων καθώς επίσης και για την μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του ανελκυστήρα. Με τον μηνιαίο περιοδικό έλεγχο από τους αδειούχους μηχανικούς μας επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των φθορών με αποτέλεσμα την αποφυγή πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων