Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Η εταιρεία «Ρογκάλας ΑΤΕ  Ανελκυστήρες» δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων οριζόντιας και κάθετης μεταφοράς σε κτιριακές εγκαταστάσεις: υδραυλικοί και ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες, με ή χωρίς μηχανοστάσιο, κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι, ανυψωτικά μηχανήματα αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ κτλ. Το φάσμα των υπηρεσιών μας είναι ευρύ: μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, επισκευή και αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός.
Η πολυπλοκότητα για την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας είναι υψηλή και η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης επιτακτική, προκειμένου τη σωστή αξιοποίηση των τεχνολογιών εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης προς όφελος του τελικού χρήστη.
Διαθέτοντας τη γνώση, την εμπειρία και την υλικοτεχνική υποδομή προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις από την αρχική μελέτη αναγκαιότητας και την μελέτη του συστήματος μέχρι και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» οποιουδήποτε συστήματος οριζόντιας και κάθετης μεταφοράς.
Διερωτάται ο πελάτης για ποιο λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσει κυλιόμενη κλίμακα; Μήπως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την επιβατική κίνηση οικονομικότερα εγκαθιστώντας ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο με υψηλή ταχύτητα;
Στην περίπωση που υπάρχει ανάγκη για μεταφορά αυτοκινήτων θα εγκατασταθεί αναβατόριο ή ανελκυστήρας αυτοκινήτων; Ποια είναι η διαφορά τους και γιατί θα προτιμήσουμε την μία ή την άλλη λύση;
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Επικοινωνήστε μαζί μας και εξειδικευμένος σύμβουλος θα επισκεφτεί ΔΩΡΕΑΝ τον χώρο σας για να σας προτείνει ουσιαστικές λύσεις.