Επαγγελματικών χώρων

Τα ασανσέρ επαγγελματικών χώρων αποτελούν «εργαλεία» για τους χρήστες των κτιρίων. Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως υψηλές ταχύτητες κίνησης, ωφέλιμο φορτίο, αυτόματες θύρες, αποτελούν σταθερές προδιαγραφές για την ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε ανελκυστήρες προσώπων, φορτίων, αυτοκινήτων είναι βασικός παράγοντας για την βέλτιστη λειτουργία του κτιρίου. Στόχος μας είναι να προτείνουμε την καλύτερη λύση  τεχνικά και οικονομικά.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει τις προκλήσεις του έργου σας.