Προμηθευτές

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους κατασκευής εξαρτημάτων ανελκυστήρων τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς που εφαρμόζουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και διαθέτουν πιστοποιημένα προϊόντα «CE».
Όλοι οι προμηθευτές μας αξιολογούνται μετά από το πέρας ενός χρόνου συνεργασίας και για κάθε επόμενο και μόνο εφ’όσον διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει συνεχίζουμε την συνεργασία μαζί τους.
Η εταιρεία μας διαθέτοντας ISO 9001 ακολουθεί πιστά και στους προμηθευτές της το πρωτόκολλο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με σκοπό ο πελάτης μας να αποκτά το πιο σωστό προϊόν στην αγορά.